BDSM Institute

Home

Information, Inspiration, Indulging

Introduction to the BDSM Institute, information and inspiration about BDSM, bondage, dominance, submission and sadomasochism.

BDSM Institute view
View of the BDSM Institute in the virtual world Second Life.


English English

Aim

Welcome to the BDSM Institute, a project with the aim to inform, interest, inspire, and provide opportunities to interact and indulge in the area of BDSM.

BDSM

BDSM is an acronym for the three acronyms B&D (binding or bondage and discipline or dominance), D/s (dominance and submission) and SM (sadomasochism or sadism and masochism), often in an at least partly sexual context. BDSM is often referred to as partial (PE) or total power exchange (TPE), sometimes also involving related kinks or fetishes, e.g. (special) clothing, (forced) gender transformation, dollification, pet transformation and age play or infantilism. Opinions on what is included in BDSM or not vary, but one general consensus seems to be the requirement for informed consent from all participants, distinguishing BDSM from assault, rape and other forms of criminal abuse.

Disclaimer

This site contains explicit depictions and descriptions of nudity and human sexuality, including the practice of BDSM. Enter at your own discretion.

Leave | Enter


Svenska Svenska

Syfte

Välkommen till BDSM-Institutet, ett projekt med syftet att informera, intressera, inspirera, och erbjuda möjligheter att interagera och involvera sig inom BDSM-området.

BDSM

BDSM är en förkortning av de tre förkortningarna B&D (bindning eller bondage och disciplin eller dominans), D/s (dominans och undergivenhet eller underkastelse) och SM (sadomasochism eller sadism och masochism), ofta i ett åtminstone delvis sexuellt sammanhang. BDSM kallas ofta även partiell (PE) eller total power exchange (TPE), ibland innefattande närliggande särintressen eller fetischer, t.ex. (särskilda) kläder, (påtvingad) transvestism, förvandling till dockor eller "husdjur", och ålderslekar eller infantilism. Åsikterna om vad som ingår i BDSM eller inte varierar, men de flesta verkar eniga om att en grundsten är informerat samtycke från samtliga deltagare, särskiljande BDSM från misshandel, våldtäkt och andra kriminella övergrepp.

Varning

Den här webbplatsen innehåller explicita bilder och beskrivningar av nakenhet och mänsklig sexualitet, inklusive utövande av BDSM. Fortsätt på egen risk.

Lämna | Fortsätt