BDSM-Institutet

Second Life - Om - Om RLV

Information om RLV i Second Life

Information om Restrained Love viewer, slavhalsband och reläer i den virtuella världend Second Life.

RLV (Restrained Love Viewer) är ett system som tillåter andra användare att delvis kontrollera en användares avatar och SL-bläddrare. Ett slavhalsband är ett gränssnitt som tillåter användare att interagera med RLV. Ett relä är ett gränssnitt som tillåter föremål att interagera med RLV.

RLV tar emot speciella kommandon från föremål som ägs av RLV-användaren. Det kan tillämpa restriktioner på t.ex. inventory, rezzande, attachments, klädsel, beröring, vy, kommunikation, kartor, teleportering, sittande eller flygande. Det kan också tvinga på t.ex. attachments, klädsel eller teleportering.

RLV tillåter tillgång till inventory under "#RLV"-mappen direkt under inventory-roten. Saker kan dock inte tas därifrån genom RLV, bara läggas till och användas.

Ett slavhalsband innehåller ett eller flera skript som tillåter en användare att interagera genom beröring, dialogrutor eller chat-kommandon, och därigenom ge kommandon till RLV. Det behöver inte se ut som ett halsband eller ens bäras, utan kan vara vilket föremål som helst som ägs och rezzats av RLV-användaren.

Slavhalsband och bindningar tillåter ofta "ägare". Det betyder inte att de faktiskt tillhör "ägaren", utan att "ägaren" kan kontrollera dem.

Ett relä innehåller ett eller flera skript som tillåter ett annat föremål att interagera genom "dolda" chat-kommandon, och därigenom ge kommandon till RLV. Det behöver inte bäras, utan kan vara vilket föremål som helst som ägs och rezzats av RLV-användaren.

En del föremål skannar automatiskt efter användare med reläer och försöker ta kontroll över dessa och påtvinga dem restriktioner eller handlingar. Sådana föremål kallas RLV-fällor.

Många RLV-föremål erbjuder "ögongodis", t.ex. i form av utseende som bindningar, kedjor, bundna poser och animeringar, och bindningsfunktioner som blindhet och hämmat tal (av munkavlar), men detta är inte beroende av RLV. Med hjälp av RLV kan dock detta tvingas på RLV-användaren.

Relän finns ofta inbyggda i slavhalsband, och ofta innehåller olika bindningar RLV-skript, för att t.ex. förhindra avtagande när de låsts.

För att använda RLV så behöver användaren använda en SL-bläddrare som stöder RLV, t.ex. den egentliga Restrained Love-bläddraren (http://www.erestraint.com/realrestraint/), Phoenix-bläddraren (http://www.phoenixviewer.com/) eller Imprudence/Kokua-bläddraren (http://blog.kokuaviewer.org/), de två senare med RLV påslaget. Användaren behöver också ett slavhalsband eller ett aktivt relä.

Några av de vanligare slavhalsbands/bindningssystemen med RLV är OpenCollar (gratis och öppen källkod) (http://code.google.com/p/opencollar/wiki/OpenCollar, i SL http://slurl.com/secondlife/Keraxic/86/220/24), RealRestraint (http://realrestraint.blogspot.com/, i SL http://slurl.com/secondlife/Pak/76/61/105), Restrained Freedom (i SL http://slurl.com/secondlife/Xoliantha/46/207/73) och T&T (ett lydnadsbälte) (i SL http://slurl.com/secondlife/Free%20Bird/57/172/39).

Några av de vanligare RLV-reläerna är OpenCollar (inbyggt) (http://code.google.com/p/opencollar/wiki/OpenCollar, i SL http://slurl.com/secondlife/Keraxic/86/220/24), RLV referensimplementering (gratis och öppen källkod) (http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Protocol/Restrained_Love_Relay/Reference_Implementation) och Think Kink (tkPBA, gratis) (i SL http://slurl.com/secondlife/Blacksilk%20Forrest/220/144/25).

En del "spelare" missbrukar RLV genom att t.ex. låsa och lämna dem de leker med. Sådana lås kan man dock alltid fuska sig ur genom att byta till en bläddrare utan RLV, ta av de låsta föremålen, nollställa skripten i dem och återanvända dem. En del föremål har också inbyggda nollställningar och reservnyckelssystem.