BDSM-Institutet

Om - Om BDSM

Information om BDSM

Fakta och ordförklaringar om begrepp inom BDSM.

BDSM
är en förkortning för förkortningarna B&D, D/s och SM.

B&D (B/D, BD)
står för bindning eller bondage och disciplin eller dominans.

D/s (Ds, D&s)
står för dominans och undergivenhet eller underkastelse (submission)

SM (S/M, S&M)
står för sadism och masochism eller sadomasochism.

Bindning betyder vanligtvis olika sätt att fysiskt begränsa en persons rörlighet.

Bondage betydde ursprungligen slaveri eller träldom men används numera i regel synonymt med bindning.

Disciplin betyder vanligtvis olika metoder för att få en person att lyda eller bete sig på ett visst sätt.

Dominans betyder vanligtvis att kontrollera en annan person.

Undergivenhet eller underkastelse betyder vanligtvis att lämna företräde eller kontroll till en annan person.

Sadism betyder vanligtvis att få tillfredsställelse av en annan människas fysiska eller psykiska obehag eller lidande.

Masochism betyder vanligtvis att få tillfredsställelse av sitt eget fysiska eller psykiska obehag eller lidande.

Sadomasochism betyder vanligtvis att få tillfredsställelse av fysiskt eller psykiskt obehag eller lidande, eller interaktionen mellan en sadist och en masochist.

BDSM innebär vanligtvis aktiviteter som inbegriper en eller flera av aktiviteterna ovan. Ibland räknas även en dragning till attribut kopplade till ovanstående in, t.ex. piskor, bojor eller vissa kläder. BDSM utövas ofta men inte alltid i ett sexuellt sammanhang. Det finns ingen allmänt accepterad regel för hur många eller i vilken utsträckning ovanstående aktiviteter och attribut måste finnas med för att en aktivitet ska räknas som BDSM.

BDSM skapades ursprungligen som en gemensam förkortning för de ofta sammankopplade aktiviteterna ovan, för att slippa problemet med att behöva definiera exakt vilka sorters aktiviteter man var intresserad av att delta i, och den ofta meningslösa uppdelningen av utövare i olika grupper. Det görs dock fortfarande försök att hävda att bara de som utövar vissa delar av ovanstående och i en viss minimiutsträckning är att betrakta som "riktiga" BDSM-utövare.

De flesta är överrens om att samtycke mellan de personer som deltar i BDSM-utövande är nödvändigt för att det ska räknas som BDSM. Saknas sådant samtycke så handlar det om övergrepp, trakasserier, våldtäkt och tortyr i stället för BDSM. Förkortningarna D/s och SM ger också en vink om behovet av samtycke och ömsesidighet inom BDSM, där både dominanta och undergivna, sadistiska och masochistiska deltagare finner en ömsesidig tillfredsställelse i utövandet.