BDSM-Institutet

Om - Om roller

Information om roller inom BDSM

Förklaring av olika roller inom BDSM.

En "dominant" betyder vanligtvis någon som tar kontrollen vid BDSM-utövande, vars behov och önskningar har företräde, som ger instruktioner och order, och som utför t.ex. bindning eller piskning. Andra termer för denna funktion finns också, t.ex. "Härskare" eller "Härskarinna".

En "undergiven" betyder vanligtvis någon som ger upp kontrollen vid BDSM-utövande, som ger andras behov och önskningar företräde, följer instruktioner och order, och accepterar att bli t.ex. bunden och piskad. Andra termer för denna funktion finns också, t.ex. "slav" eller "slyna".

En "switch" betyder vanligtvis någon som ibland föredrar att vara dominant och ibland att vara undergiven vid BDSM-utövande. Vilket det blir kan bero på faktorer som stämningen eller partnern.