BDSM-Institutet

Om - Om regler

Information om regler inom BDSM

Information om olika sorters regler inom BDSM.

Det finns inga allmänt accepterade regler för hur en dominant eller undergiven bör bete sig, prata eller klä sig. Sådana regler kan antingen vara odefinierade, definierade i relationen mellan den dominante och den undergivna, självsvåldigt av den dominante, eller av lokala regler i den omgivning de befinner sig, t.ex. en klubb. Om sådana regler finns så kan de vara tillfälliga, medan en BDSM-scen eller ett klubbarrangemang varar, eller permanenta, så länge en BDSM-relation eller ett medlemskap i en klubb varar. Medan en del regler i en uppsättning kan vara tillfälliga så kan andra vara permanenta. En del regler kan också förändras med tiden.