BDSM-Institutet

Om - Om "riktig" BDSM

Åsikter om "riktig" eller "äkta" BDSM

Åsikter och tankar om vad som är "riktig" BDSM och vem som kan definiera det.

En del människor vill tro att deras kunskap inom ett område täcker hela området eller faktiskt till och med definierar hela området.

Det här beteendet finns även inom BDSM, och det är inte ovanligt att träffa människor som hävdar att det de ägnar sig åt är "riktig" eller "sann" BDSM, baserat på deras egna erfarenheter eller annan "kunskap".

Tron att människor kan definiera "riktig" eller "sann" BDSM är faktiskt ett bra varningstecken om att de är trångsynta eller ytliga i sin erfarenhet, oavsett hur lång den må vara.

Det innebär att de inte är medvetna om eller respekterar de många facetter BDSM kan ha, eftersom det som betraktas som "riktigt" eller "sant" av en person inte behöver vara det i en annans ögon.

I många fall grundar sig tron på vad BDSM "är" eller "borde vara" på vad någon enstaka "guru" ursprungligen har hävdat, och har sedan spritts av människor som föredrar att lära utantill och citera snarare än att tänka själva och formulera.

Så länge en variant av en aktivitet inte verkligen skadar andra eller bryter mot lagen så kan den inte objektivt bedömas bättre eller sämre än någon annan variant av aktiviteten.