BDSM-Institutet

Om - Om identitet och tillhörighet

Åsikter om identiteter och grupptillhörighet inom BDSM

Åsikter på och aspekter om BDSM som identitstsskapande eller som en grupptillhörighet.

En del människor söker sig till olika aktiviteter, t.ex. BDSM, som ett sätt att finna en identitet eller grupptillhörighet, kombinerat med en dragning till utfallet av aktiviteten i sig eller åtminstone en acceptans av den.

Människor som söker en identitet kan välja sin egen variant av aktiviteten, eller anpassa sig till en befintlig variant de vet eller tror passar dem, och uttrycker i båda fallen väldigt tydligt sina preferenser som en del av att definiera sin identitet genom dem.

Människor som söker en grupptillhörighet väljer nästan alltid en befintlig variant av aktiviteten, redan antagen av andra, men uttrycker fortfarande väldigt tydligt sina preferenser som en del av att särskilja gruppen gentemot andra.

I många fall framhävs den valda varianten av aktiviteten som bättre än andra varianter eller avsaknad av aktiviteten, för att personen som ägnar sig åt den ska kunna känna sig speciell eller förmer.

Den här typen av destruktiv tro och uppförande kan ses i många grupper och identitetssökande, t.ex. när nationalism övergår i rasism.

Inte alla som är intresserade av en aktivitet som BDSM är intresserade av den som en del i att söka en identitet eller grupptillhörighet, eller ens att ha kontakt med andra med samma intresse, förutom en partner.

Att söka kontakt med andra med samma intresse kan vara på grund av en vilja eller ett behov av att dela tankar, oro eller erfarenhet inom området, snarare än på grund av ett behov av grupptillhörighet.