BDSM-Institutet

Om - Om SSC och Rack

Åsikter om förkortningarna SSC och RACK inom BDSM

Åsikter och tankar om betydelsen av erfarenhet förkortningarna SSC och RACK inom BDSM.

Säg mig att din BDSM är SSC eller RACK, och jag kommer att ignorera det. Därför att jag vet att SSC bara är en förkortning för orden "Safe, Sand and Consensual" (Säker, Förnuftig och Samtyckt). Därför att jag vet att RACK bara är en förkortning för orden "Risk Aware Consensual Kink" (Risk-Medveten Samtyckt Kink).

Förklara vilken balans du och din(a) partner(s) har samtyckt till mellan accepterad risk och önskvärt utfall, och jag lyssnar. Jag lyssnar därför att du visar att du vet om risken och därmed är beredd på den.

Förklara varför du och din(a) partner(s) tycker att det ni gör är värt att bli dömda som galna för av andra, och jag lyssnar. Jag lyssnar därför att du visar att du vet att olika människor definierar förnuftigt olika.

Förklara hur mycket beslutanderätt och under vilka omständigheter du och din(a) partners är överrens om att överföra till varandra, och jag lyssnar. Jag lyssnar därför att du visar att du vet om subjektiviteten i termen "samtycke".

Det finns ingen aktivitet som är helt säker. Det finns ingen aktivitet som alla tycker är förnuftig. Det finns ingen absolut gräns för när samtycke föreligger eller inte. "Medveten" är bara ett ord, liksom "SSC" och "RACK" bara är söta förkortningar utan väldefinierad betydelse.