BDSM-Institutet

Ord - B&D

Förklaring av B&D

Förklaring av och etymologi för begreppet B&D inom BDSM

B&D (B&d, B/D, B/d, BD, Bd, BoD) stod ursprungligen för bondage och disciplin men uttolkas nu ofta även bondage och dominans.

Termen B&D myntades eftersom bondage ofta utövas tillsammans med olika typer av "disciplin" i form av "påtvingade" smekningar, annan stimulans, order, slag, klämmor eller samlag för att markera den bundna partens hjälplöshet eller underkastelse. Eftersom sådana handlingar ofta även associeras med dominans har en glidning av D:ets betydelse från disciplin till dominans skett.

Etymologi

Termerna "bondage" och "disciplin" är ord med en gammal historia, ända tillbaka i latinet och kanske ännu längre. När de började användas av BDSM-intresserade är mer osäkert, men termen "bondage" i sexuellt sammanhang förekommer i en vetenskaplig (nåja) artikel från 1954. Termen "disciplin" i ungefär samma betydelse som inom BDSM har använts åtminstone sedan 1500-talet så den har nog smugit sig in bland BDSM-intresserade som en vedertagen beskrivning. Samlingsbegreppet "bondage och disciplin" misstänker jag dock är en 1900-talskonstruktion, antagligen ungefär samtida med att bondage började användas i sin nuvarande betydelse inom BDSM, d.v.s. i mitten av seklet. Ända in på 1990-talet var det dock inte ovanligt att "bondage" även inom BDSM användes i sin ursprungliga betydelse "träldom/slaveri" och ibland användes förkortningen "B&B" för "bondage and binding" på UseNet News alt.sex.bondage. "B&D", "B/D" eller "BD" som vedertagen förkortning är nog en bra bit senare än de ingående orden. I mitten av 1970-talet förekom den i en del amerikanska kontaktannonser och mediatitlar men verkade inte vara allmänt använd, vilket den däremot var i början på 1980-talet i USA medan den då ännu inte verkade användas alls i Tyskland. Det antyder att även denna förkortning liksom "SM" kan ha börjat användas, troligtvis i USA, under den "sexuella revolutionen" i slutet av 1960- och början av 1970-talet.

Ovanstående etymologiska information är sammanställd främst efter genomgång av BDSM-tidskrifter och UseNet:s arkiv på Internet. Troligtvis har ingen av termerna som först omnämns på UseNet sitt ursprung där utan har antagligen myntats i diskussioner inom BDSM-organisationer och fått sin första vidare spridning via BDSM-BBS:er (modemuppringda elektroniska anslagstavlor som var populära fr.o.m. slutet av 1970-talet fram till en tid efter Internets genombrott på 1990-talet). Men de begrepp som dyker upp på UseNet efter Internets genombrott har antagligen spritts dit ganska snart efter att de börjat användas på andra ställen.