BDSM-Institutet

Ord - sadism

Förklaring av sadism

Förklaring av begreppet sadism inom BDSM

Sadism är behovet eller önskan att förnedra, tvinga till underkastelse och tillfoga fysiskt eller psykiskt lidande. Då denna term oftast används om det sjukliga, tvångsmässiga, hänsynslösa behovet är termen sadomasochism att föredra i BDSM-sammanhang.

Termen sadism kommer från den franske författaren och greven (Marquis) Donatien Alphonse Françoise de Sade (1740-1814), som skrev flera böcker med sadistiskt tema, och termen myntades av den österrikiske psykiatrikern och sexualforskaren Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) redan 1886.