BDSM-Institutet

Ord - masochism

Förklaring av masochism

Förklaring av begreppet masochism inom BDSM

Masochism (Masokism) är behovet eller önskan att bli förnedrad, tvingad till underkastelse och tillfogad fysiskt eller psykiskt lidande. Då denna term oftast används om det sjukliga, tvångsmässiga, självdestruktiva behovet är termen sadomasochism att föredra i BDSM-sammanhang.

Termen masochism kommer från den österrikiske författaren och ädlingen Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), som skrev flera böcker med masochistiskt tema, och termen myntades av den österrikiske psykiatrikern och sexualforskaren Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) redan 1886.