BDSM-Institutet

Ord - "power exchange"

Förklaring av "power exchange"

Förklaring av och etymologi för begreppet "power exchange" inom BDSM

"Power exchange" (utbyte eller överlåtande av kontroll, makt, kraft eller energi) är ett mångtydigt engelskt uttryck som åsyftar flera olika typer av interaktion inom BDSM.

Såväl överlåtande av makt och kontroll genom dominans och underkastelse som kontroll genom dominans eller bondage, liksom utnyttjande av kraft och styrka genom disciplin eller sadomasochism och utbyte av "sexuella energier" genom olika typer av BDSM-stimulans kan inrymmas i termen "power exchange". Enligt somliga är det dock endast "verklig" dominans och underkastelse utan förbehåll som kan benämnas "power exchange", enligt andra är denna typ av förhållande en omöjlig fantasi.

"Total power exchange" (TPE) kan inrymma en livslång relation med dominans och underkastelse eller en relation där dominansen och underkastelsen är total och utan förbehåll. Enligt somliga krävs båda dessa kriterier för att termen "total power exchange" ska kunna användas, enligt andra är detta en omöjlighet eller ett belägg för psykisk störning jämställbar med psykisk sjukdom.

"Power exchange" och "total power exchange" hör förmodligen till de mest omdebatterade definitionerna inom BDSM.

Etymologi

Termen "power exchange" användes första gången på UseNet alt.sex.bondage 1990-04-02 av den anonyma signaturen "d_carroll" som kommenterar att den då inte vunnit någon större spridning. Först 1994-1995 tycks termen ha vunnit större spridning, mycket genom den anonyma signaturen "STella":s konsekventa bruk av den. Termen "total power exchange" introducerades första gången 1994-05-29 av Angi Long vid University of Seattle och blev mer allmän under 1995, mycket genom Jon Jacobs' (vid Charles River Laboratories) och Steven S. Davis' (vid amerikanska krigsmaktens Defence Logistics Agency) flitiga debatter om dess innebörd.

Ovanstående etymologiska information är sammanställd främst efter genomgång av BDSM-tidskrifter och UseNet:s arkiv på Internet. Troligtvis har ingen av termerna som först omnämns på UseNet sitt ursprung där utan har antagligen myntats i diskussioner inom BDSM-organisationer och fått sin första vidare spridning via BDSM-BBS:er (modemuppringda elektroniska anslagstavlor som var populära fr.o.m. slutet av 1970-talet fram till en tid efter Internets genombrott på 1990-talet). Men de begrepp som dyker upp på UseNet efter Internets genombrott har antagligen spritts dit ganska snart efter att de börjat användas på andra ställen.