BDSM-Institutet

Ord - bondage

Förklaring av bondage

Förklaring av begreppet bondage inom BDSM

Bondage betyder egentligen slaveri eller träldom men används inom BDSM i regel för att beteckna bruket att binda någon.

Bondage kan utföras med rep, bojor, kedjor, (stup-)stockar, scarfar, slipsar, elsladdar eller i princip vad som helst som kan lindas runt eller på något sätt låsa olika kroppsdelar. Ofta ingår även förhindrande eller försvårande av tal med olika typer av munkavlar och begränsning av sinnesintryck, främst med ögonbindlar men även med t.ex. hörlurar eller öronpluggar. Motivet för att ägna sig åt bondage kan vara t.ex. den rent fysiska stimulansen tryck och gnuggningar från bondage-materielen kan ge, känslan av den "påtvingade" ställningen, det visuella intrycket, för att få sexuell omväxling, spänningen, att skapa ett intryck och en känsla av hjälplöshet, att skapa oförmåga att värja sig mot andra typer av stimulans eller plåga, att markera dominans eller underkastelse, att visa tillit, eller olika kombinationer av dessa.