BDSM-Institutet

Ord - D/s

Förklaring av D/s

Förklaring av och etymologi för begreppet D/s inom BDSM

D/s (D/S, D&S, D&s, DS, Ds) står för dominans och "submission" (underkastelse).

Termen D/s myntades för att markera det intima sambandet mellan dominans och underkastelse, och samspelet mellan parterna i en sådan relation. Alla BDSM-relationer inrymmer åtminstone någon del av D/s men vikten av detta jämfört med andra inslag kan variera från t.ex. ett medgivande att bli bunden till relationer där inga andra inslag av BDSM än ordergivning och lydnad existerar.

Etymologi

Termerna "dominans" och "underkastelse" är mer sentida inom BDSM. I början på 1980-talet förekom termerna "dominant" och "submissive" ganska vanligt i amerikanska kontaktannonser som personbeskrivningar, men aldrig tillsammans och aldrig som beskrivning av företeelsen som idag. I slutet av 1980-talet användes förkortningen av sammanställningen ganska flitigt på UseNet News grupp alt.sex.bondage (startad 1989), i regel skriven som "D/S" men då ofta som samlingsbeteckning för de likaledes flitigt förekommande "B/D" och "S/M". En glidning mot dess uttolkning som den mer psykologiska aspekten av BDSM verkade dock vara på väg redan då. Att termen ännu inte fått en mer vedertagen innebörd då antyder att den var ganska ny och antagligen myntades under senare halvan av 1980-talet.

Ovanstående etymologiska information är sammanställd främst efter genomgång av BDSM-tidskrifter och UseNet:s arkiv på Internet. Troligtvis har ingen av termerna som först omnämns på UseNet sitt ursprung där utan har antagligen myntats i diskussioner inom BDSM-organisationer och fått sin första vidare spridning via BDSM-BBS:er (modemuppringda elektroniska anslagstavlor som var populära fr.o.m. slutet av 1970-talet fram till en tid efter Internets genombrott på 1990-talet). Men de begrepp som dyker upp på UseNet efter Internets genombrott har antagligen spritts dit ganska snart efter att de börjat användas på andra ställen.