BDSM-Institutet

Ord - SM

Förklaring av SM

Förklaring av och etymologi för begreppet SM inom BDSM

SM (Sm, S&M, S&m, S/M, S/m, SoM) står för sadomasochism eller ibland för sadism och masochism. Eftersom termerna sadism och masochism oftast refererar till de sjukliga, hänsynslösa eller självdestruktiva tendenserna är termen sadomasochism att föredra inom BDSM. Denna term understryker också det nödvändiga samförståndet och ömsesidigheten i BDSM-relationer.

Etymologi

Termerna "sadism", "masochism" och "sado-masochism" myntades ju av den österrikiske psykiatrikern och sexualforskaren Richard von Krafft-Ebing i en av hans skrifter redan 1886. När förkortningarna "S&M", "S/M" eller "SM" började användas har jag däremot inte hittat något om, men de förekommer flitigt i både amerikanska och tyska BDSM-kontaktannonser från mitten och slutet av 1970-talet så en gissning är att förkortningen kan ha kommit i bruk bland BDSM-intresserade under den "sexuella revolutionen" i slutet av 1960- och början av 1970-talet.

Ovanstående etymologiska information är sammanställd främst efter genomgång av BDSM-tidskrifter och UseNet:s arkiv på Internet. Troligtvis har ingen av termerna som först omnämns på UseNet sitt ursprung där utan har antagligen myntats i diskussioner inom BDSM-organisationer och fått sin första vidare spridning via BDSM-BBS:er (modemuppringda elektroniska anslagstavlor som var populära fr.o.m. slutet av 1970-talet fram till en tid efter Internets genombrott på 1990-talet). Men de begrepp som dyker upp på UseNet efter Internets genombrott har antagligen spritts dit ganska snart efter att de börjat användas på andra ställen.