BDSM-Institutet

Ord - dominans

Förklaring av dominans

Förklaring av begreppet dominans inom BDSM

Dominans innebär att bestämma, i BDSM främst att tillåtas bestämma, över något, en person eller ett händelseförlopp.

Dominans är mer ett sinnestillstånd, delat mellan den bestämmande och dennes motpart, än något annat och därför svårt att beskriva eftersom det kan upplevas väldigt olika av olika personer eller av samma personer vid olika tillfällen. Motiv för att ägna sig åt dominans kan vara t.ex. känslan av tillit från partnern, kontrollbehov, något slag av revanschlusta, eller olika kombinationer av dessa. En del inslag i dominans kan vara bondage, disciplin eller sadomasochism, men en person med rätt sorts auktoritet kan också dominera fullständigt utan något av dessa inslag. Markeringar av dominans kan vara t.ex. "slavkontrakt", bestämmelser, order och olika träningsprogram, men dominans kan också fungera utan någon av dessa markeringar.

Termen dominant används ofta för att beteckna en aktiv eller bestämmande part i en BDSM-relation, oavsett om dominans är en framträdande del av relationen eller inte.