BDSM-Institutet

Ord - disciplin

Förklaring av disciplin

Förklaring av begreppet disciplin inom BDSM

Disciplin betyder undervisning, uppfostran eller tukt, och används även för vetenskaps- eller fackområde, ordning eller lydnad. Inom BDSM används termen främst i betydelserna uppfostran, tukt och lydnad.

Disciplin kan utövas genom bestraffningar eller hot om bestraffningar, men även genom belöningar eller löften om belöningar. Motivet kan vara t.ex. att få en person att göra eller låta bli att göra något, att markera dominans och underkastelse, eller kontroll och hjälplöshet, eller olika kombinationer av dessa.