BDSM-Institutet

Ord - sadomasochism

Förklaring av sadomasochism

Förklaring av begreppet sadomasochism inom BDSM

Sadomasochism (Sado-masochism) är en beteckning på samspelet mellan personer med sadistiska behov eller önskningar och personer med masochistiska behov eller önskningar. Eftersom termerna sadism och masochism oftast refererar till de sjukliga, hänsynslösa eller självdestruktiva tendenserna är termen sadomasochism att föredra inom BDSM. Denna term understryker också det nödvändiga samförståndet och ömsesidigheten i BDSM-relationer.

Sadomasochism kan utövas genom bl.a. bondage, dominans och underkastelse, olika typer av hårdhänt fysisk stimulans, t.ex. slag, klämmor, hett vax, grova penisatrapper och analpluggar, lavemang, elektricitet, nålstickning, knivristning, brännmärkning och simulerade våldtäkter, förnedring genom t.ex. kränkande tillmälen eller grovt språk i övrigt, offentlig blottning eller annan förevisning, urinering eller tarmtömning över någon, kommendering i form av order om förödmjukande klädsel, uppförande eller intagande av olika ställningar, eller olika kombinationer av dessa. Motiv för att ägna sig åt sadomasochism kan bl.a. vara att markera dominans, underkastelse ellerhjälplöshet vid bondage, att få sexuell omväxling, att förhöja eller komplettera ("sätta en egg på") "vanlig" njutning, att framkalla adrenalin- eller endorfinrus, spänningen, att pröva och bevisa tålighet, att tillfredsställa kontrollbehov eller behov att släppa kontrollen, att revanschera sig eller straffa sig själv, ibland även sjuklig, tvångsmässig sadism med hänsynslöshet eller sjuklig, tvångsmässig masochism med självdestruktivitet, eller olika kombinationer av dessa.

Termen sadomasochism kommer från fransmannen Marquis de Sade och österrikaren Leopold von Sacher-Masoch, som båda skrev flera böcker med sadistiskt och masochistiskt tema, och termen myntades av den österrikiske psykiatrikern och sexualforskaren Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) redan 1886.